Serveis

Comptem amb un Servei d’Atenció Tècnica propi (S.A.T.) a través del qual es realitzen reparacions i manteniments preventius de la nostra flota de vehicles, per satisfer de forma eficient, efectiva i eficaç totes les necessitats dels nostres clients.

Excavacions
EXCAVA

EXCAVACIONS

Moviments de terra, preparació i consolidació de terrenys, cimentacions, anivellacions de terra, rases, canalitzacions...

enderrocament
ENDERROC

ENDERROCAMENTS

Especialistes en enderrocaments i demolicions industrials, d’edificis i d’estructura, a través de mitjans manuals i mecànics.

residus
RECICLA

GESTIÓ DE RESIDUS AUTORITZATS

Gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). Dipòsit, gestió, selecció i classificació de residus. Servei de recollida.

Arids
TRANSPORT

FABRICACIÓ I VENDA D'ÀRIDS

Som fabricants d’àrids naturals i reciclats amb el segell de garantia de la CE i certificat mediambientalment. Tracte directe sense intermediaris, eliminant graons en la cadena de distribució.

murs
MURS

MURS DE PEDRA

Construcció de murs de pedra natural amb finalitats decoratives o de contenció.

seguretat
SEGURETAT

ACTUACIONS DE SEGURETAT

Tancat de parcel·les i perímetres en construcció, segellat d’obres. Neteja i manteniment.